Vluchtelingen

Wij roepen de Europeanen en hun gekozen vertegenwoordigers op om de overeenkomst tussen de EU en Turkije terzijde te schuiven. Om een einde te maken aan de praktijk van de EU om mensenlevens en fundamentele humanistische beginselen te offeren op het altaar van xenofoben en ultranationalisten. Wij roepen u op om ons te vervoegen in deze strijd!#diem25 #StopTheDeal


De EU-Turkije-deal is schandalig

Op 20 maart 2016 is de omstreden overeenkomst tussen de EU en Turkije in werking getreden. Daarin werd bepaald dat alle ’nieuwe illegale migranten’ -een eufemisme voor vluchtelingen en asielzoekers- die vanaf deze datum in Griekenland aankomen, naar Turkije zouden worden teruggestuurd.

De EU-Turkije-deal is schandalig. Het geeft duidelijk aan dat Europa haar ziel verkoopt. Europa koopt in feite Turkije om, zodat Europa zich kan onttrekken aan zijn verantwoordelijkheden jegens de vluchtelingen. Het geeft de rest van de wereld het signaal dat de asielaanvraag van kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen, die de verschrikkingen van oorlog, vervolging en de gevaarlijke tocht overleefd hebben, zomaar kan en zal worden afgewezen.

Het hoeft niet zo te zijn. Als DiEM25 staan we achter een unieke juridische actie die deze overeenkomst kan opblazen. Zo kan het leven van miljoenen mensen die wanhopig aan de ellende willen ontsnappen en naar Europa willen komen, mogelijk verbeterd worden.

Vluchtelingen hebben geen wettelijke middelen om bescherming te zoeken in Europa.

De zaak van Shabbir Iqbal

Een daad van solidariteit veranderde Shabbir’s leven onherroepelijk. Voor het helpen van een christen werd hij als ketter bestempeld en gedwongen zijn stad te ontvluchten. Verschillende leden van zijn familie en naaste omgeving zijn nu vermoord door de extremisten. Zijn vrouw en kinderen zijn ondergedoken. Als Shabbir terugkeert naar huis, zullen de extremisten hem vrijwel zeker proberen te vermoorden.

Na een gruwelijke reis waarbij ook zijn vader omkwam, leeft Shabbir in het ongewisse in Lesbos, Griekenland, waar hij sinds maart 2016 verblijft. Omdat zijn asielaanvraag is afgewezen, wacht hij nu op uitzetting in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Turkije.

Shabbir’s zaak zou de hele schandelijke overeenkomst teniet kunnen doen…

Een team van vrijwilligers in Spanje en Griekenland, onder leiding van de eminente Spaanse ex-aanklager voor corruptiebestrijding Carlos Jiménez Villarejo, werkt aan de redding van Shabbir. Op 29 november 2016 hebben ze een rechtszaak aangespannen bij het Europese Hof van Justitie. Het doel: de overeenkomst tussen de EU en Turkije nietig te verklaren en te voorkomen dat Shabbir en duizenden anderen worden gedeporteerd.

Als deze zaak succesvol is, zal het veel meer doen dan het leven van een man redden: het zou de overeenkomst tussen de EU en Turkije voor eens en altijd kunnen vernietigen.

Teken onze petitie Schrijf naar jouw vertegenwoordigers in het Europees parlement