Novi zeleni ugovor za Europu

Novi Zeleni ugovor za Europu je međunarodna kampanja za brzu, pravednu i demokratsku tranziciju prema održivoj Europi.

DiEM25 kampanja “Novi zeleni ugovor za Europu”, započeta u travnju 2019. godine, želi ujediniti europske zajednice, sindikate, stranke i aktiviste koji dijele zajedničku viziju ekološke pravde.#diem25 #GreenNewDeal


Naša rješenja

Borimo se za Novi zeleni ugovor za Europu: brzu tranziciju od fosilnih goriva koja bi štitila ugrožene zajednice, osnažila radnike i ispravila europsku negativnu povijesnu ulogu u izvlačenju resursa širom svijeta.

Ovu misiju postižemo u četiri ključna koraka:


Stvaramo široku koaliciju građana, istraživačkih organizacija i grupa civilnog društva kako bismo doprinijeli zajedničkoj viziji europske ekološke transformacije.


Obučavamo generaciju aktivista kako organizirati svoje zajednice, razvijati naš pokret, pisati za javnost i unaprjeđivati našu zajedničku viziju u različitim zajednicama širom kontinenta.


Pokrećemo se kako bi poremetili svijet gospodarstva kakav je bio do sada, angažirajući našu ljudsku snagu na zagovaranju naše zajedničke vizije na ulicama.


Svoju političku moć raspoređujemo u medijima, na svim razinama vlasti i u našim zajednicama kako bismo promijenili političku paradigmu i izgradili novi zdravi razum.


Politike

Novi Zeleni ugovor za Europu je živuća , razvijajuća politička platforma koja se temelji na znanju i iskustvima istraživača, aktivista, praktičara i zajednica u cijeloj Europi.

Osnovni politički izvještaj naše koalicije, “Nacrt pravedne tranzicije za Europu”, prikazuje politike i strategije potrebne da se pravedni prijelaz u stvarnosti dogodi diljem Europe. Prijedlozi koje iznosi spadaju u četiri teme:

  • Putevi ka Novom ugovoru za Europu istražuju temeljne strategije organiziranja i mobilizacije koje mogu pomoći u unapređivanju plana pravednog prijelaza.
  • Zeleni javni radovi je investicijski plan za pokretanje zelene tranzicije u Europi i izgradnju pravedne, ravnopravne i demokratske ekonomije u tom procesu.
  • Ekološka unija novi je regulatorni okvir za pravednu tranziciju, usklađivanje europskih zakona sa znanstvenim konsenzusom i zakonima za održivost i solidarnost.
  • Komisija za ekološku pravdu neovisno je tijelo koje istražuje, nadzire i savjetuje kreatore politika EU kako bi unapređivali ekološku pravdu u Europi i širom svijeta.

Hodogram

Danas

Započinjemo izgradnjom moći naših ljudi – opremanjem aktivista i organizatora u DiEM25 i šire alatima, znanjem i strategijama kako bi Novi zeleni ugovor donijeli u svoje zajednice. Slušamo i učimo od Europljana različitih pozadina, gradeći zajedničku viziju pravednog prijelaza koji je uzbudljiv koliko i neophodan.

Sutra

Počinjemo graditi mrežu solidarnosti – od aktivista i općina do političkih stranaka i sindikata spremnih poduzeti hrabre akcije u vezi s klimatskom i ekološkom krizom – i raditi zajednički na unapređivanju našeg plana odozdo prema gore.

Srednjoročno

Vodimo naše borbe tamo gdje je najteže – organiziramo akcije i štrajkove koji značajno narušavaju status quo; podupiremo članove DiEM25 kao kandidate za državne dužnosnike ili podupiremo saveznike koji prihvaćaju našu viziju te izgrađujemo novi zdravi razum o budućnosti Europe.

Pročitajte cijeli tekst Pročitajte sažetak