De Green New Deal voor Europa

De Green New Deal voor Europa is een internationale campagne voor een snelle, rechtvaardige en democratische overgang naar een duurzaam Europa.

 

De Green New Deal voor Europa werd in april 2019 opgericht door DiEM25 en heeft tot doel de Europese samenlevingen, vakbonden, partijen en activisten te verenigen achter een gemeenschappelijke visie op milieu-rechtvaardigheid.#diem25 #GreenNewDeal


Onze oplossing

We strijden voor een Green New Deal voor Europa: een snelle overgang, weg van fossiele brandstoffen, die gemeenschappen die het meest blootstaan aan de gevolgen van klimaatverandering, beschermt. Die werknemers mondiger maakt en de historische rol van Europa bij de winning van grondstoffen over de hele wereld herstelt.

We bereiken deze missie in vier belangrijke stappen:


We bouwen aan een brede coalitie van burgers, onderzoeks- en middenveldorganisaties om bij te dragen aan een gezamenlijke visie op de ecologische transformatie van Europa.


We trainen een generatie activisten om zich te organiseren, onze beweging te laten groeien, te schrijven voor een breed publiek en onze gedeelde visie uit te dragen in diverse gemeenschappen op het continent.


We mobiliseren om het establishment te dwarsbomen en zetten onze mensen in om overal, op straten en pleinen onze gezamenlijke visie uit te dragen.


We zetten onze politieke invloed in de media, op alle bestuursniveaus en in onze gemeenschappen in om het beleidsparadigma te verschuiven en een nieuw gezond rationalisme op te bouwen.


Beleid

De Green New Deal voor Europa is een levend, inspirerend beleidsplatform, dat gebruik maakt van de kennis van onderzoekers, activisten, ervaringsdeskundigen en gemeenschappen in heel Europa.

Het baanbrekende beleidsrapport van onze coalitie, de Blauwdruk voor een Rechtvaardige Overgang in Europa, brengt het beleid en de strategieën in kaart die nodig zijn om de rechtvaardige overgang in heel Europa te realiseren. De voorstellen die daarin worden gedaan bevatten vier thema’s:

  • De Introductie Route naar de Green New Deal voor Europa verkent de mogelijke strategieën aan de basis van de samenleving die een rechtvaardige overgang kunnen helpen bevorderen.
  • De Groene Openbare Werken is een investeringsplan om Europa’s groene transitie aan te zwengelen en een rechtvaardige, gelijkwaardige en democratische economie op te bouwen.
  • De Milieu-Unie is een nieuw regelgevend kader voor de rechtvaardige overgang, dat de Europese wetten op één lijn brengt met de wetenschappelijke consensus en wetten voor duurzaamheid en solidariteit.
  • De Commissie voor Milieurechtvaardigheid is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar, toezicht houdt op en advies geeft aan beleidsmakers in de EU om de zaak van milieurechtvaardigheid in heel Europa en de rest van de wereld te bevorderen.

De tijdslijn

Vandaag

We beginnen met het opbouwen van de kracht van onze mensen , het ondersteunen van activisten en organisatoren binnen DiEM25 en daarbuiten met de instrumenten, kennis en strategieën om de Green New Deal voor Europa te verspreiden binnen hun gemeenschappen. We luisteren naar en leren van Europeanen van alle windstreken, en bouwen aan een gedeelde visie op de rechtvaardige overgang die net zo fascinerend is als noodzakelijk.

Morgen

We beginnen netwerken van solidariteit op te bouwen – van activisten en verenigingen tot politieke partijen en vakbonden die bereid zijn doortastend op te treden in de klimaat- en milieucrisis . We werken samen om onze agenda van onderaf te stimuleren.

Middellange termijn

We voeren onze strijd daar waar die het hardst aankomt – met het organiseren van acties en stakingen die het status quo op zinvolle wijze verstoren. Door het inzetten van kandidaten voor een openbare functie hetzij door DiEM25 te vertegenwoordigen, hetzij door het steunen van bondgenoten die onze visie omarmen. Door het opbouwen van een nieuw gezond verstand over de toekomst van Europa.

Lees de volledige tekst Lees een samenvatting